• Tjänstgöringsbetyg för drängen Johan Erik Jonsson 1849
  Serien med arkivnummer 2206 i Edsbergsarkivet innehåller betyg från personer som sökt arbete vid Edsbergs säteri. Detta betyg är utfärdat av Thure Häggkvist på Fäboda.
 • Tjänstgöringsbetyg för drängen Johan Erik Jonsson 1858
  Serien med arkivnummer 2206 i Edsbergsarkivet innehåller betyg från personer som sökt arbete vid Edsbergs säteri. Detta betyg är utfärdat av Henrik Jonsson på Alboda.
 • Tjänstgöringsbetyg för drängen Johan Erik Jonsson 1857
  Serien med arkivnummer 2206 i Edsbergsarkivet innehåller betyg från personer som sökt arbete vid Edsbergs säteri. Detta betyg är utfärdat av Charles Emil Rudbeck på Sollentunaholm.
 • Tjänstgöringsbetyg för pigan Johanna Janssdotter 1860
  Serien med arkivnummer 2206 i Edsbergsarkivet innehåller betyg från personer som sökt arbete vid Edsbergs säteri. Detta betyg är utfärdat av Sofia Rudbeck på Sollentunaholm.
 • Tjänstgöringsbetyg för drängen Johan Erik Jonsson 1860
  Serien med arkivnummer 2206 i Edsbergsarkivet innehåller betyg från personer som sökt arbete vid Edsbergs säteri. Detta betyg är utfärdat av Frans Roland Moell på Viby gård.
 • Tjänstgöringsbetyg för drängen Johan Erik Jonsson 1863
  Serien med arkivnummer 2206 i Edsbergsarkivet innehåller betyg från personer som sökt arbete vid Edsbergs säteri. Detta betyg är utfärdat av C.A. Karth på Skälby gård.
 • Tjänstgöringsbetyg för drängen Anders Larsson 1852
  Serien med arkivnummer 2206 i Edsbergsarkivet innehåller betyg från personer som sökt arbete vid Edsbergs säteri. detta betyg är utfärdat av C.M. Bellman Öberg på Skansen.
 • Tjänstgöringsbetyg för drängen Johan Erik Jonsson 1867
  Serien med arkivnummer 2206 i Edsbergsarkivet innehåller betyg från personer som sökt arbete vid Edsbergs säteri. Detta betyg är utfärdat av Fogelström på Skansen.
 • Tjänstgöringsbetyg för drängen Per Fredrik Lindqvist 1859
  Serien med arkivnummer 2206 i Edsbergsarkivet innehåller betyg från personer som sökt arbete vid Edsbergs säteri. Detta betyg är utfärdat av C.A. Karth på Skälby gård.
 • Tjänstgöringsbetyg för drängen P. Olsson 1874
  Serien med arkivnummer 2206 i Edsbergsarkivet innehåller betyg från personer som sökt arbete vid Edsbergs säteri. Detta betyg är utfärdat av Reinhold C.G. Rudbeck på Edsberg.
 • Tjänstgöringsbetyg för drängen Petter Olsson 1841
  Serien med arkivnummer 2206 i Edsbergsarkivet innehåller betyg från personer som sökt arbete vid Edsbergs säteri. Detta betyg är utfärdat av C.A. Karth på Skäby gård.
 • Tjänstgöringsbetyg för pigan Gustava Sjögren 1858
  Serien med arkivnummer 2206 i Edsbergsarkivet innehåller betyg från personer som sökt arbete vid Edsbergs säteri. detta betyg gäller pigan Gustava Sjögren som varit i tjänst hos traktören Gustaf Wahlqvist på Edsbacka krog. Betyget är utfärdat av komminister E. Malmstedt.
 • Intyg rörande pigan Johanna Sjögren och hennes son 1858
  "Att pigan johanna Sjögren som år 1852 framfött ett gossebarn, sedan i dopet kallat Carl Johan, till vilket hon i livstiden såsom fader uppgivit hemslaktaren Carl August Tillman...samt att nämnde barn kort tid efter dess födelse överlämnades till vård hos numera båtsmannen i roten No 44 Lars Eric Ackelman, till vilken jämväl Tillman för någon tid erlagt uppfostringshjälp...varder härmed på begäran intygat." Undertecknat av tillförordnad länsman Renner.
 • Kassabok förd av Reinhold C.G. Rudbeck 1833-1834
  Reinhold C.G. Rudbeck var född 1825.
 • Kassabok förd av Reinhold C.G. Rudbeck 1839-1840
  Reinhold C.G. Rudbeck var född 1825.
 • Brev 1874 angående Sollentuna kyrka
  Brev från komminister Gustaf Björklund till friherre Reinhold C.G. Rudbeck på Edsberg. Björklund skriver om siffror till kyrkan och om kyrkklockans vikt. "I söndags voro tvenne herrar och sågo på kyrkklockan. De antog dess vikt uppgå till 9 1/2 centner." Björklund föreslår också vad som bör göras med ett arv efter en avliden i församlingen.
 • Brev 1874 angående brandförsäkringshandlingar för Pommern och Lundins begravning
  Brev från komminister Gustaf Björklund till friherre Reinhold C.G. Rudbeck på Edsberg. "Lundins begravning försigick i onsdags i närvaro av bland andra Eklunds i Bög, Gustaf Matsson med hustru, Jonas Andersson i Knista, Jakobsson vid Edsberg m.fl." "Tillönskande Högvälborne Herr Baron med familj hälsa, tecknar jag mig Högvälborne Herr Barons ödmjuke tjänare, Gustaf Björklund."
 • Brev 1874 angående bl.a. siffror till kyrkan och begravningar i gravkoret
  Brev från komminister Gustaf Björklund till friherre Reinhold C.G. Rudbeck på Edsberg. "Vad beträffar Högvälborne Herr Barons tillämnade förfrågan om ansvar för nedsättande av lik i kyrka, så är inget ansvar eller vite därför i Kungl. Maj:ts författning utsatt. Ett sådant förfarande är endast förbjudet."
 • Brev 1874 angående Sollentuna kyrka
  Brev från komminister Gustaf Björklund till friherre Reinhold C.G. Rudbeck på Edsberg. "Till kyrkoherden har jag skrivit och bett honom hava godheten ombesörja lagningen av kyrkans golv i koret och i ordningläggande av stenarna till Sollentunaholms sätesgård gravkor... sedan kyrkoherden fått veta att H. Herr Baron låtit öppna gravkoret och där nedsätta lik emot Kungl. Majts förbud, vi vilket tillfälle stenarna och golvet blivit rubbade och i oordning, har han om golvets lagning samtalet med H. Herr Baron, vid vilket tillfälle H. Herr Baron lovat låta ombesörja dess lagning. Därföre vänder jag mig ödmjukligen till H. Herr Baron med påminnelse om detta löfte..."
 • Brev 1874 bl.a. angående ärenden på kommunalstämman
  Brev från komminister Gustaf Björklund till friherre Reinhold C.G. Rudbeck på Edsberg. "Till fjärdingsman vill jag ödmjukligen föreslå Kisberg, kyrkvaktaren, som förut varit fjärdingsman..."