• Karta över vägområde i Häggvik 1953
  Med anteckningar om namn på respektive fastighetsägare.
 • Situationsplan över Gillbo samhälle 1917
 • Karta Landsnora kvarn och Landsnoratomterna 1927
  Förslag till styckningsplan.
 • Karta över Svartbäcken 1966
  -
 • Strandlinjens läge i Sollentuna under vikingatiden
  Specialarbete i historia av Jan-Erik Wiberg, N3b i Rudbecksskolan. Årtal okänt. Troligen 1970-tal. "Målsättningen för arbetet var att söka finna den segelled respektive dragled genom Sollentuna som förband Uppsala med Östersjön. Att döma av bronsålderskartan gick leden från Edsviken via Edsbacka över nuvarande Turebergs- och Häggviksskolornas områden till Norrviken och därifrån över Rotebro till Edssjön och Mälaren.
 • Strandlinjens läge i Sollentuna under bronsåldern
  Specialarbete i historia av Jan-Erik Wiberg, N3b i Rudbecksskolan. Årtal okänt. Troligen 1970-tal. "Målsättningen för arbetet var att söka finna den segelled respektive dragled genom Sollentuna som förband Uppsala med Östersjön. Att döma av bronsålderskartan gick leden från Edsviken via Edsbacka över nuvarande Turebergs- och Häggviksskolornas områden till Norrviken och därifrån över Rotebro till Edssjön och Mälaren.
 • Strandlinjens läge i Sollentuna under stenåldern
  Specialarbete i historia av Jan-Erik Wiberg, N3b i Rudbecksskolan. Årtal okänt. Troligen 1970-tal. "Målsättningen för arbetet var att söka finna den segelled respektive dragled genom Sollentuna som förband Uppsala med Östersjön. Att döma av bronsålderskartan gick leden från Edsviken via Edsbacka över nuvarande Turebergs- och Häggviksskolornas områden till Norrviken och därifrån över Rotebro till Edssjön och Mälaren.