• Nils Göransson berättar om skolväsendet i Sollentuna
  Sollentuna hembygdsförening
  Olle Broberg intervjuade Nils Göransson 1961. Nils Göransson började sin lärarkarriär 1922 i Kyrkskolan. Vid tiden för intervjun var han rektor och även ordförande i hembygdsföreningen.
 • Hjalmar Andersson berättar minnen från Pommern, Klasro och andra delar av Sollentuna vid tiden kring sekelskiftet 1900
  Sollentuna hembygdsförening
  Hjalmar Andersson intervjuades 1961 av hembygdsföreningens ordförande, Nils Göransson. Hjalmar Andersson var född 1887 i Pommern som son till Sollentunas komminister. Familjen flyttade efter några år till Klasro. Från sina första år i Pommern hade Hjalmar Andersson minnen av en tjuv som bands vid järnspisen och en positivhalare som kom med en dansande björn. Han berättar bl.a. om tåg och hästskjutsar som stannade vid Klasro och hämtade vatten vid den gamla offerkällan, om slakteriet vid Sollentunaholm, skolgång i Tureberg, anhaltsstationen i Tureberg, Anneberg, ångbåtsresor med Brage och kapten Östring, den stora ladugårdsbranden vid Skälby, mamsell Holms karamellkokeri, kommunalmännens kalas med kortspel och dans och julgransplundringar vid Nytorp.
 • Klas Lindgren berättar om förhållandena i Sollentuna vid 1900-talets början
  Sollentuna hembygdsförening
  Klas Lindgren, född 1878, intervjuades av Erik Björkman och Nils Göransson. Klas Lindgren kom till Sollentuna 1910. Han drev brädgården i Norrviken och var engagerad i det kommunala. I denna intervju från 1961 berättar han bl.a. om ålderdomshemmet, förhållandena under 1:a världskriget, arbetarkommunen, Sellbergs, gamle hovmarskalken Rudbeck och bildandet av Edsbergs Fastighets AB.
 • Helga Karlsson berättar minnen från Rotebro under 1800-talet och 1900-talets början
  Sollentuna hembygdsförening
  Olle Broberg intervjuade Helga Karlsson 1965. Helga Karlsson kom till Sollentuna tillsammans med sin familj 1889. Familjen kom först till Överby, men flyttade snart till Rotsunda. Helga Karlsson fick också sin första plats vid Rotsunda som 14-åring. Skolgången var i Kyrkskolan hos klockare Hellström. I intervjun berörs allt från ungdomsnöjen, som kälkåkning, logdans och Föreningen Fyrväpplingen, till förhållandena under 1:a världskriget.
 • Ellen Andersson berättar minnen från Edsberg och Turebergs skola vid sekelskiftet 1900
  Sollentuna hembygdsförening
  Småskollärarinnan Ellen Andersson intervjuades 1961 av Nils Göransson, hembygdsföreningens ordförande. Ellen Andersson kom 1898 till Sollentuna och växte upp på Edsberg. Sin första lärartjänst fick hon vid Kyrkskolan 1915. Ellen Andersson berättar bl.a. om statarna vid Edsberg, gamle hovmarskalken Rudbeck och torpare under Edsberg, men framför allt minnen från Turebergs skola. Mimmi Andersson, magister Sandbäck och kapten Herman Östring på Nytorp, "Turebergs skolas gynnare och välgörare".
 • Nils Göransson berättar om Bagare by och Turebergs gård
  Sollentuna hembygdsförening
  Den legendariske skolmannen och hembygdsforskaren höll detta föredrag 1987.
 • Nils Göransson berättar om krogar och krogliv under 1600- och 1700-talen
  Sollentuna hembygdsförening
  Den legendariske skolmannen och hembygdsforskaren höll detta föredrag 1990.
 • Ellen Kämpe och Elsa Berg berättar om Rotebro gästgivargård
  Sollentuna hembygdsförening
  Ellen Kämpe och Elsa Berg intervjuades av Nils Göransson, hembygdsföreningens ordförande, 1961. Ellen Kämpe kom till Sollentuna 1893 och Elsa Berg föddes här 1888. De berättar bl.a. om målaren August Malmström.
 • David Johansson på Överby berättar om 1800-talets och det tidiga 1900-talets Sollentuna
  Sollentuna hembygdsförening
  David Johansson intervjuades av hembygdsföreningens ordförande, Nils Göransson, 1962. David Johansson föddes på Överby gård 1876. Han var son till storbonden och kommunalmannen Johan Erik Johansson, som köpte gården 1863. David Johansson berättar här även om andra gårdar i Sollentuna, Rotebro gästgivargård, om det kommunala, om fattighuset, vaccinering mot kopporna, affärer, avrättningar, hästskojare och skollärare Hellström i Kyrkskolan och om andra kända sollentunabor.
 • Gunnar Outcherlony berättar om Törntorp och Grönan
  Sollentuna hembygdsförening
  Nils Göransson, hembygdsföreningens ordförande, intervjuade Gunnar Outcherlony 1968. Stadskamrer Ouchterlony (1876-1970) kom till Törntorp år 1900.
 • Jakob Nyberg, inspektor, berättar minnen från Gillberga gård och Rotebro gästgivargård
  Sollentuna hembygdsförening
  Intervju från 1968. Intervjuare är Nils Göransson, hembygdsföreningens ordförande. Jakob Nyberg kom till Gillberga 1884. Han berättar också bl.a. om en sommarmorgon 1894 när han såg ingenjör Andrée prova sin luftballong vid östra sidan av sjön Norrviken, om Landsnora kvarn, postdiligensen genom Sollentuna och Rotebro gamla bro - "det förnämligaste brostället i hela Sverige med tanke på alla berömdheter som passerat där". Han berättar om slädpartier genom Rotebro, tjurpremieringen vid gästgivargården, inkvartering av militär och beväringsmönstring, professorn och målaren August Malmström, kronouppbörd och brännvinshandel. Även fru Nyberg medverkar vid inspelningen.
 • Nils Göransson berättar om präster, klockare och kyrkvärdar i Sollentuna
  Sollentuna hembygdsförening
  Den legendariska skolmannen och hembygdsforskaren Nils Göransson höll detta föredrag 1985.
 • Nils Göransson berättar om Landsnora kvarn
  Sollentuna hembygdsförening
  Den legendariske skolmannen och hembygdsforskaren Nils Göransson höll detta föredrag 1987.
 • Nils Göransson berättar om kvarnar och sågar
  Sollentuna hembygdsförening
  Den legendariska skolmannen och hembygdsforskare höll detta föredrag 1987.
 • Intervju med fru Ida Johansson och sonen Kurt om Pommern och Norrviken
  Sollentuna hembygdsförening
  Intervju från 1961.Intervjuare; magister Boberg. Ida Johansson kom till Pommern 1899 tillsammans med sin familj. Fadern var trädgårdsmästare. När intervjun gjordes, var det beslutat att Pommern skulle jämnas med marken för framdragandet av E4:an.
 • Nils Göransson berättar om torpare och torpstugor i Sollentuna
  Sollentuna hembygdsförening
  Den legendariske skolmannen och hembygdsforskaren håller föredrag 1982.
 • Nils Göransson berättar om Edsbackas historia under 1000 år
  Sollentuna hembygdsförening
  Den legendariska skolmannen och hembygdsforskaren Nills Göransson håller föredrag 1986.
 • Margareta Schedin berättar om Fyndet
  Sollentuna hembygdsförening
  Inspelning från 1961. Intervjuare är Nils Göransson, hembygdsföreningens ordförande. Margareta Schedin (1865-1964) berättar om stugan Paradiset i Fyndet i Tureberg, där hennes morfar och mormor bodde - båtsmannen och sadelmakaren Johan Kristian Almström och Stina Karlsdotter. Hon berättar även om tågresor till Tureberg, Källstugan, båtsman Tunberg och Bagare båtsmanstorp, dagsverkstorpet Fyndet och madam Pettersson (Pella), drängen Karl Johan Larsson, Pellas stuga, Knisbergs båtsmanstorp. handelsboden i Skuggan och Klasroskolan.
 • Kantor Konrad Hansson berättar minnen från 1900-talets början
  Sollentuna hembygdsförening
  Intervjun gjordes 1962 av Nils Göransson, hembygdsföreningens ordförande. Kantor Konrad Hansson, som kom till Sollentuna 1916, berättar bl.a. om skolan, kyrkans verksamhet, Klockargården, ransoneringen under 1:a världskriget, arbetet i det kommunala.
 • Brita och Karin Österberg berättar minnen från Norrviken, del 2
  Sollentuna hembygdsförening
  Intervju från 1986. Del 2. Intervjuare Börje Julin, hembygdsföreningens ordförande. Karin (f. 1899) och Brita (f. 1904) Österberg var systrar och döttrar till järnvägstjänstemannen och kommunalnämndsordföranden Gustaf Österberg. Familjen kom till Norrviken 1907 då villa Sunnanlid på Brunkebergsåsen 10 stod färdig. Systrarna fortsätter här att berätta om bildandet av Norrvikens municipalsamhälle, skolmästarfrun Ekman som spökade på Klasro, boende i Klasro, kyrkoherde Oskar Hansson, hästskjutsar, minnen av första bilfärden, hur man tog sig till Löwenströmska lasarettet, snöplogning efter häst, den familjära Norrvikens station, telefonstationen på Stationsvägen 19, Sollentunaholm, Klockargården, barnmorskan, första distriktssköterskan syster Märta, provinsialläkaren, borgarbrandkåren, polisen, hundskatt, lantbruk m.m.
 • Brita och Karin Österberg berättar minnen från Norrviken, del 1
  Sollentuna hembygdsförening
  Intervju från 1986. Del 1. Intervjuare Börje Julin, hembygdsföreningens ordförande. Karin (f. 1899) och Brita (f. 1904) Österberg var systrar och döttrar till järnvägstjänstemannen och kommunalnämndsordföranden Gustaf Österberg. Familjen kom till Norrviken 1907 då villa Sunnanlid på Brunkebergsåsen 10 stod färdig. Systrarna berättar bl.a. om grannar och personligheter i Norrviken, om första världskriget, om uppbördsstämmor hemma i vardagsrummet, kräftfiske i sjön Norrviken, rädslan för Ryssligan, sorgeringning för drottning Sofia och maratondagen 1912, fröken Jansson och boende i ålderdomshemmet och Bröd-Lotta.
 • Oskar Jonsson berättar om Berghova i Viby vid 1900-talets början
  Sollentuna hembygdsförening
  Trädgårdmästaren Oskar Jonsson (1883-1966) berättar om sin tid på Berghova i Viby, dit han kom omkring 1911. Intervju från 1960-talet av Otto Widenborg.
 • Nils Göransson berättar om Norrviken
  Sollentuna hembygdsförening
  Den legendariske skolmannen och hembygdsforskaren Nils Göransson berättar om Norrvikens historia i samband med Norrvikens villaägareförenings årsmöte 1991.